Uslovi korišćenja

Dobro došli na naš Sajt! Nadamo se da ćete uživati na našim internet stranicama.
Kompanija Froneri Adriatic d.o.o. (u daljem tekstu „Froneri“) pažljivo čuva poverenje korisnika našeg Sajta. Uslovi navedeni u nastavku teksta regulišu vaše korišćenje Sajta.

1. Prihvatljivo korišćenje
Pozivamo vas da slobodno istražujete naš Sajt i – tamo gde za to postoji mogućnost – postavljate na njega materijal kao što su pitanja, objave i multimedijalne sadržaje (npr. slike ili video-zapise).

Međutim, korišćenje Sajta i na njemu objavljenih materijala ne sme da bude nezakonito ili uvredljivo na bilo koji način. Obavezno vodite računa o tome da:
(a) ne kršite tuđa prava na privatnost;
(b) ne povređujete prava intelektualne svojine;
(c) ne upućujete poruke koje predstavljaju klevetu (uključujući i kompaniju Froneri), koje imaju veze sa pornografijom, koje su po prirodi rasističke ili ksenofobične, koje promovišu mržnju ili podstiču nasilje ili nered;
(d) ne postavljate datoteke koje sadrže viruse ili koje mogu da izazovu bezbednosne probleme; i
(e) ne ugrožavate integritet Sajta na druge načine.

Imajte na umu da kompanija Froneri može da ukloni svaki sadržaj sa Sajta za koji smatra da je možda nezakonit ili uvredljiv.

U slučaju da postoji bilo kakva materijalna veza između određenog promotera i kompanije Nestlé i/ili njenih proizvoda, takav odnos se jasno saopštava javnosti.

2. Zaštita podataka
Naša Izjava o privatnosti odnosi se na sve lične podatke i materijale koji se dele putem ovog Sajta.

3. Intelektualna svojina
3.1. Sadržaj koji postavi Froneri
Sva prava intelektualne svojine, uključujući autorska prava i zaštićene znakove, na materijale na Sajtu koje objavi kompanija Froneri ili koji se objave u njeno ime (npr. tekst i slike) su vlasništvo kompanije Froneri ili njenih davalaca licence.
Možete da reprodukujete delove Sajta za ličnu upotrebu (tj. nekomercijalnu upotrebu) pod uslovom da pri tome čuvate i poštujete sva prava intelektualne svojine, uključujući napomene o autorskim pravima koje mogu da se pojave uz pomenuti sadržaj (npr. ©2016 Froneri).

3.2. Sadržaj koji vi postavite
Ovim predočavate kompaniji Froneri da ste ili autor sadržaja koji postavljate na ovaj Sajt ili nosilac prava (tj. da vam je nosilac prava dao dozvolu) i da ste u mogućnosti da postavljate pomenut sadržaj (npr. slike, video-zapise, muziku) na Sajt.
Takođe se slažete sa tim što će se pomenuti sadržaj tretirati kao nepoverljiv i odobravate kompaniji Froneri trajnu, globalnu dozvolu neopterećenu rojalitetima za korišćenje (uključujući saopštavanje, reprodukciju, prenošenje, objavljivanje i emitovanje) sadržaja koji postavite u svrhe koje se odnose na poslovanje kompanije.
Imajte na umu to da kompanija Froneri ima slobodu da odluči da li hoće ili neće koristiti ovaj sadržaj i to da kompanija Froneri možda već ima sličan sadržaj ili da ga je dobila od drugih izvora, u kom slučaju sva prava intelektualne svojine na pomenuti sadržaj zadržava kompanija Nestlé i njeni davaoci licence.

4. Zakonska odgovornost
Kompanija Froneri preduzima sve razumne korake kako bi se osigurala tačnost materijala na svom Sajtu i kako bi se izbeglo svako ometanje, ali mi nismo odgovorni za netačne informacije, ometanja, prekide ili druge događaje koji mogu da vam uzrokuju štetu, bilo direktnu (npr. kvar kompjutera) ili indirektnu (npr. gubitak dobiti). Svako vaše oslanjanje na materijale na ovom Sajtu je na sopstveni rizik.

Ovaj Sajt može da sadrži linkove ka sajtovima koji postoje mimo kompanije Froneri. Kompanija Froneri nema nikakvu kontrolu nad pomenutim sajtovima treće strane, ne pruža im obavezno podršku i ne prihvata nikakvu odgovornost za njih, uključujući u pogledu njihovih sadržaja, tačnosti ili funkcije. Kao rezultat navedenog, pozivamo vas da pažljivo pročitate pravne napomene navedenih sajtova treće strane, kao i da se informišete o svim promenama na njima.

Postoji mogućnost da vi vodite sajt treće strane i želite da postavite linkove ka ovom Sajtu. U tom slučaju, kompanija Froneri se ne protivi pomenutom povezivanju sajtova pod uslovom da koristite tačnu URL adresu početne stranice ovog Sajta (npr. dubinsko povezivanje nije dozvoljeno) i da ni na kakav način ne sugerišete nikakvu afilijaciju sa kompanijom Froneri ili njenu podršku. Korišćenje okvira (engl. framing) i slične radnje nisu dozvoljene i obavezno se postarajte da se link na naš Sajt otvara u novom prozoru.

5. Kontakt
Ovim Sajtom upravlja kompanija Froneri Adriatic d.o.o., Banovački put bb, 22300 Stara Pazova, Srbija.
Ako imate bilo kakvo pitanje ili komentar u vezi sa Sajtom, slobodno kontaktirajte sa nama putem www.icecreamland.eu.

6. Izmene
Kompanija Froneri zadržava pravo da izmeni ove uslove korišćenja. Molimo vas da s vremena na vreme proveravate ove uslove korišćenja i nove informacije na ovoj stranici.

7. Merodavno pravo i nadležnost
Sajt je namenjen isključivo korisnicima iz Srbije. Kompanija Froneri ne iznosi nikakve tvrdnje o tome da su proizvodi i sadržaj na ovom Sajtu prikladni ili dostupni na lokacijama van Srbije.
Ovim se slažete sa kompanijom Froneri da u slučaju svake eventualne tužbe ili spora u vezi sa Sajtom važi zakon Srbije, a nadležnost imaju sudovi u Srbiji.

Autorska prava © decembar 2016. Adriatic d.o.o.

MILKA, OREO and TOBLERONE are trademarks of the Mondelez International Group, used under license

NIRVANA, ALOMA, BEST, TOPGUN, PIRULO, NESQUIK, KITKAT and FAMILIA HIT are trademarks of Société des Produits Nestlé S.A, Vevey, Switzerland, used under license